HOITUD JA KAITSTUD RIIK

Eesti julgeoleku tagab laiapindne riigikaitse

Eesti riigikaitse on rajatud iseseisvale kaitsevõimele ja koostööle

Eesti rahvushuvid on maailmas hästi esindatud