ELAVAD JA ARENEVAD PIIRKONNAD

Tugevad omavalitsused, tasuvad töökohad ja nüüdisaegne elukeskkond

Põllumajandus ja maaettevõtlus on konkurentsivõimeline