PUHAS JA ELURIKAS KESKKOND

Eesti loodushoid on osa üleilmsest kliima ja elurikkuse kaitsest

Energiajulgeolek on saavutatud kestlikult ja õiglaselt

Eesti metsad on hoitud