ELUJÕULINE JA AVATUD KULTUURIRUUM

Kultuur püsib inimestel – loojatel ja kultuuris osalejatel

Rikkalik kultuuripärand on hästi hoitud ja väärtustatud

Eesti kultuur on maailmas tuntud ja tunnustatud