ÕIGLANE TÖÖ JA KESTLIK MAJANDUS

Majandusareng põhineb targal, motiveeritud ja hoitud töötajal

Eesti on hästi ühendatud seesmiselt ja rahvusvaheliselt

Eesti vajab nutika ja kestliku majanduse arenguhüpet

Eesti maksusüsteem on õiglane ja jätkusuutlik