ÕIGLANE TÖÖ JA KESTLIK MAJANDUS

Eesti on hästi ühendatud seesmiselt ja rahvusvaheliselt

Katame Eesti aastaks 2027 ülikiire (5G) internetiga.

Suurendame teehoidu suunatavaid vahendeid ning viime mustkattele 200 kilomeetrit riigile kuuluvaid kruusateid aastas.

Tihendame reisirongiliiklust, sealjuures suurendame rongide ja väljumiste arvu praegustel põhiliinidel ning arendame rongiliiklust linna-eeslinna suundadel.

Tihendame maakondades ühistranspordi liinivõrku ning muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks üle Eesti.

Soodustame ühistranspordiliikide ühilduvust.

Toetame linnapiirkondades linna ja maa ühist ühistranspordi korraldamist (sh trammiliine lähivaldadega), eraldame investeeringuvahendeid liikuvuskeskuste ning rattateede ehitamiseks.

Koostöös Lätiga uuendame raudteetaristu ja loome head ühendused Tartu-Riia suunal.

Taastame Rohuküla raudtee.

Arendame välja kasutajasõbraliku üle-eestilise taristu elektritranspordi laialdasemaks kasutamiseks.

Kohustame arendajat uute asumite ja hoonete ehitamisel rajama nüüdisaegset IT- ja elektritaristut, sh elektriautode laadimispunkte.

Tagame tõrgeteta parvlaevaliikluse, arvestades kohalike elanike ja ettevõtete vajadusi.

Meretranspordi ja Eesti ekspordi toetamiseks jätkame riikliku veeteedetasu konkurentsivõimelise määraga.

Rekonstrueerime Rohuküla-Heltermaa laevateel asuvad kanalid.

Tõstame põhimaanteede liiklusohutust ning muudame raudteeülesõidud ohutumaks.

Suurendame liikluskorralduslike ja juhte abistavate innovaatiliste transpordilahenduste laialdasemat kasutuselevõttu Eestis.

Loome elektrijalgrataste soetuse ja taristurajamise toetusprogrammi sarnaselt elektriautodele.

Alandame jalg- ja tõukerataste käibemaksu 5%-le.

Vähendame lamellrehvide käibemaksu 5%-le.

Soodustame alternatiivsete keskkonnasäästlike kütuste tootmist ja kasutamist transpordis.

Parandame rahvusvahelisi otselennuühendusi Tallinnast ja Tartust. Ühendame rahvusvaheliste lendudega ka Eesti teisi keskusi, tihendame sisemaiseid lennuühendusi.